✓ Binnen 1-2 dagen geleverd
✓ De beste kwaliteit stoffen
✓ Gratis retour
✓ Gratis verzending vanaf € 50

Retouren

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. Web Blouse biedt gratis retournering aan. Om hiervan gebruik te maken is het van belang om contact met ons op te nemen zodat wij u van een verzendlabel kunnen voorzien.

Ons retouradres

Webblouse b.v.
L. Von Bonninghaussenstraat 43a
7651 AA Tubbergen

U kunt hiervoor gebruikmaken van ons herroepingsformulier of het Europees modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. 

Houd bij het retourneren rekening met het volgende, zorg dat:

  • Compleet is, niet gebruikt, niet gedragen of beschadigd
  • Indien mogelijk voegt u de originele verpakking bij
  • Kaartjes en labels zijn niet verwijderd
  • Het duidelijk is om welke bestelling het gaat

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk, per post, fax of email) op de hoogte stellen de overeenkomst te herroepen.

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug.

Indien u slechts een deel van uw bestelling retour stuurt dan worden de kosten voor levering niet teruggestort. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. . 

U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. Indien een product dusdanig is beschadigd, gedragen of veranderd dan zal de koopovereenkomst niet ontbonden worden.

Indien u naar aanleiding van uw bestelling ontevreden bent, dan kan u op elk moment een klacht bij ons indienen. Wij nemen uw klacht zeer serieus en streven er altijd naar om een passende oplossing te vinden. Bent u niet tevreden met de afhandeling van uw klacht? Dan kunt u deze voorleggen aan de Geschillencommissie Thuiswinkel, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (www.sgc.nl). Ook kunt u uw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie via het Europees ODR Platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).

Language
Open drop down